ร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านขจรศักดิ์ เจริญโสภา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง