ร่วมต้อนรับ ท่านขจรศักดิ์ เจริญโสภา เข้าสักการะศาลหลักเมืองตรังในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง