วมงานแถลงข่าว งานเสน่ห์ตรังแลหนังโนรา งานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง ๒๐๙ ปี ประจำปี ๒๕๖๓