ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔