ร่วมต้อนรับท่านภูวนัฐ สมใจเข้าสักการะศาลหลักเมืองตรังในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง