พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองตรังงานเสน่ห์ตรัง แลหนังโนรางานสมโภช ศาลหลักเมืองตรัง ๒๐๙ ปี ประจำปี ๒๕๖๓