กิจกรรม ตลาดนัดหัวได@วสส.ตรัง เป็นกิจกรรมสร้างความสุข ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร