พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดถ้ำพระพุทธ