ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอำเภอเมืองตรัง และคณะผู้บริหาร รร. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4 - ม.6) ณ โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง วันที่ 6 มิถุนายน 2557