อวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึกให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓