มอบพัดลมเพื่อใช้ในกิจกรรมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๓