ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อคง สุวรรณมุข บิดาอาจารย์จินตนา เซ่งสิ้ม