ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ิ 6 มิถุนายน 2557