ประชุมการปรับแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2