ขอขอบคุณ คุณจิระพันธ์ ชูนอง ที่ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อแสดงความประสงค์และมอบหลักฐานต่างๆในการบริจาคที่ดิน