ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาทับเที่ยง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและผู้บริหารวิทยาลัยเพื่ออวยพรปีใหม่พร้อมทั้งมอบกระเช้าที่ระลึกและปฏิทินปี ๒๕๖๔