ท่านระลึก หลีกภัย ,ท่านอำนวย พรหมคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมอและท่านทิวา ดิเส็ม ปลัดอำเภอเมืองตรัง เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ