ร่วมมอบเงินทำบุญ คุณแม่เลียบ เส้งขาว มารดานายสรรเสริญ เส้งขาว สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ