เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี