เป็นตัวแทนวิทยาลัยรับมอบเครื่องออกกำลังกาย ( สำหรับภายในอาคาร) จากท่าน ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล