พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสภากาแฟยามเช้ากับ ท่านอภิชิต วิโณทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง