ร่วมสำรวจเส้นทางการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับ นายรัฐวุฒิ คงแก้ว วิศวกรโยธาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง