ร่วมหารือกับ นายศิริชัย ชาติลีฬหา วิศวกรไฟฟ้า ให้คำปรึกษาด้านไฟฟ้าและระบบปรับอากาศของ อาคารแพทย์แผนไทย