ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง