ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผู้ปฎิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2557