ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ