ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร