พีธีรับมอบเสื้อกาวน์ หลักสูตรปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 6