โครงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงจังหวัดตรังที่ รพ.นาโยง วันที่ 25-27 มิย.57