นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีและนายวิจิตร วรตันติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ