นายโกเมน รอตโกมิล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดตรัง เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและ อ. สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ