พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557