ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านไสใหญ่ ต. อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ. ตรัง