ร่วมวางพวงหรีด และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเลี่ยงจุ้ย แซ่เจียม บิดาของ อ.ปิยะเสริญ พิชิตวงศ์