แสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ในโอกาสได้รับตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ( นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน )