ร่วมงานพิธีสมโภชเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557