ร่วมงานพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 จังหวัดตรัง