ร่วมวางพวงหรีดพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว นางสาวสุธีรา เพชรจันทร์ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา