ร่วมวางพวงหรีดพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว นางสาวกุลรดี เพชรมาก นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา