ร่วมวางพวงหรีดและทำบุญในการสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สุด รอดกลิ่น ( แดงเวชงาม)