ร่วมงานพิธีสมโภชเทียนพรรษาเนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557