ร่วมงานพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557