องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยท่าน กิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลและบุคลากร