ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยท่าน กิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง