นายประสิทธิ์ เพชรหนู ผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างถนนให้กับวิทยาลัย เข้ามาพบและพูดคุยกับ