เป็นตัวแทนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก มอบทุนการศึกษา แก่นายหัสนัย สายมาอินทร์ ผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก