กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน นำทีมคณาจารย์ เข้าพบคุณเสรี พันธุศักดิ์ วัฒนธรรมอำเภอปะเหลียน และคุณวันดี จงภักดี ประธานกลุ่มรองเง็ง เพื่อเตรียมพื้นที่ ให้ นศ.ใหม่ศึกษารากวัฒนธรรมและวิถีชุมชน