โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต. ควนธานี อ. กันตัง จ. ตรัง