กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน นำทีมคณาจารย์ เข้าพบคุณ ปรีติชา เลาหประภานนท์ วัฒนธรรมอำเภอหาดสำราญ ผู้ใหญ่บ้าน นิพนธ์ แหลมไชยล่ม คุณอะ๊ หลงกลาง ประธานกลุ่มหัตกรรมและปาหนัน บ้านตะเส๊ะ