ร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อชาญ สินไชย บิดา (ภญ.กาญจนา ปัญจศิริ) ณ คริสตจักรตรัง จังหวัดตรัง